2019. janur 20. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2019     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

2018/2019 Házirend Ped. program Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Emelt szint SzMSz Helyi értékelési szabályzat Info szabályzat SzMK SzMSz GDPR

HázirendV. BÜNTETÉSEK

A házirendben foglaltak megsértése fegyelmező intézkedést, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást vonhat maga után. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló írásbeli értesítésben fel kell hívni az érintett – kötelességszegő – figyelmét az egyeztető eljá-rás igénybevételének lehetőségére. Az értesítés kézhezvételétől számított öt napon belül – a sértett és a kötelességszegő egyetértésével - az igazgató felé jelezni kell az egyeztető eljárás iránti igényt. Ezt követően az igazgató létrehozza az Egyeztető Bizottságot (a későbbiekben: EB), és ezzel egy időben felfüggeszti (legfeljebb 3 hónapra) a fegyelmi eljárást. Az EB -ba a szülői szervezet és a diákönkormányzat 1 – 1 tagot delegál. Tagja a bizottságnak az érintett munkaközösség vezetője is. Az EB elnökét az iskola igazgatója bízza meg. Az EB a sérelem orvoslása érdekében a felektől tájékoztatást kér, és kísérletet tesz - közvetítés útján - a konfliktus feloldására. Ha az egyeztető eljárás során a sérelem orvoslására megállapodás – írásba foglalt – születik, a sértett kérheti a fegyelmi eljárás megszüntetését. Erre a lehetőségre az iskola igazgatója is felhívja a figyelmet.

A fegyelmező intézkedés fokozatai és formái
(A fokozatok betartása nem kötelező)
 • szóbeli figyelmeztetés négyszemközt, majd közösség előtt
 • írásbeli szaktanári figyelmeztetés
 • írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés
 • írásbeli osztályfőnöki intés
 • írásbeli igazgatói intés
A fegyelmi eljárás utáni büntetés fokozatai
(A fokozatok betartása nem kötelező)
 • megrovás
 • szigorú megrovás
 • meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása
 • áthelyezés másik osztályba vagy iskolába
 • eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától
 • kizárás az iskolából

Vissza a főoldalra