2019. janur 20. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2019     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

2018/2019 Házirend Ped. program Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Emelt szint SzMSz Helyi értékelési szabályzat Info szabályzat SzMK SzMSz GDPR

HázirendVII. NAPIREND
Az iskola épülete tanítási időben 06. 30 órától 20. 00 óráig tart nyitva.
 1. A napi csengetési rend a következő:
        0. óra: 7.15-7.55
        1. óra: 8.00-8.45
        2. óra: 8.55-9.40
        3. óra: 9.50-10.35
        4. óra: 10.50-11.35
        5. óra: 11.45-12.30
        6. óra: 12.40-13.25
        7. óra: 13.30-14.15
 2. A tanítási órák vége előtt öt perccel jelzőcsengetést tartunk. A tanítási órák 45 percesek, köztük 10 perc szünet van, kivéve a 0., a 3. és a 6.órák utáni szüneteket, amelyek 5,15 illetve 5 percesek. Szünetekben a tanulók a következő tanítási óra helyszínére vonulnak. Balesetvédelmi okokból a szünetben, a belső udvarban, tanári felügyelet nélkül mindennemű labdajáték tilos!
 3. A délutáni foglakozások 14. 30-tól 17. 00 óráig tartanak
 4. A könyvtári nyitva tartás ideje:
  - Hétfőtől csütörtökig 9 óra 30 perctől 14 óra 30 percig,
  - pénteken 9 óra 30 perctől 14 óra 30 percig, pénteken 9 óra 30 perctől 12 óráig. (Reggel 7 óra 45 perctől 9 óra 30 percig a tanulók a könyvtárba beülhetnek, de a könyvtárost nem zavarhatják kéréseikkel.).
 5. Az ebédbefizetés (menza) a kiírás szerinti napokon és időben, a gondnoki irodában történik. Betegség esetén az ebéd lemondása egy nappal előtte 09. 00 óráig lehetséges.
 6. Az iskolai büfét a tanulók kizárólag tanítás előtt, a szünetekben és lyukasórákon (a tanítási órákat nem zavarva) látogathatják.
 7. Az iskola titkársága tanítási napokon - lehetőség szerint – a nagyszünetben (10. 35 - 10. 50) áll a tanulók rendelkezésére.
 8. Egyéb időpontokban a tanulók és az iskola adminisztratív ügyeit intézik.
 9. A diákönkormányzat a saját programjában meghatározott gyakorisággal ülésezik. Az igazgató részükre tantermet biztosít. A szervezettel az iskolavezetés, a patronáló tanár és az igazgató révén tart kapcsolatot. A diákönkormányzat tanévenként egy alkalommal diákközgyűlést szervez, ahol megvitatják a diákjogok érvényesülésének rendjét, valamint a kötelezettségek teljesítését. Döntenek az egy tanítási nap felhasználásáról.
 10. Az iskola stúdióját csak a megbízott tanulók kezelhetik (technikusok, szerkesztőbizottsági tagok). A stúdióból szünetekben, és iskolai rendezvényeken lehet zenét sugározni, a stúdió ezen kívül csak közleményekre, hirdetésekre használható. A kezeléssel megbízott tanulókat a diákönkormányzat pályázat útján választja ki, és a patronáló tanárok véleményének kikérése után az igazgató hagyja jóvá.

Vissza a főoldalra