2018. december 12. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2018     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

Hírek - Információk


GÉNIAL 2010. jnius 02.

Olvasóink nyilván sejtik, mire utal a cím francia kifejezése: zseniális, kiváló. A bajai III. Béla Gimnázium egyik ( s nem akármelyik) tanulója joggal érdemelte ki a fenti jelzõt. Schmíz Gábor , az iskola 12.B osztályos tanulója – Mészáros Miklós tanár úr tanítványa - az idei tanévben a francia nyelv I. kategóriájában megrendezett Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 1. helyezettje (mj.: a tavalyi tanévben országos 5.helyzett lett!).
Az iskolában 2. idegen nyelvként választható franciát 9. osztályos korában kezdte tanulni, a nyelv minden elõzetes ismerete nélkül, vagyis kezdõ szintrõl. Az elsõ két évben heti 3 órában ismerkedett a francia nyelv alapjaival, majd 11. és 12. évben már heti 5 órában szívta magába –szó szerint - a tudást, ami az iskolai kereteket illeti. Ez a fantasztikus eredmény ugyanis elképzelhetetlen lenne az õ megszállottsága, és a felnõtt embert messze felülmúló, személyes munkabírása nélkül.
Valamikor 10-es korában jutott el arra a szintre, mikor már önállóan, mintegy elõre tanulva elsajátította mindazt, amihez másoknak a teljes négy évre van szükségük. Itt indul talán a zsenialitása. Ezt követõen a XXI. század technikai vívmányait kihasználva és teljes egészében a nyelvtanulás szolgálatába állítva tökéletesítette tudását. Nyelvi, nyelvészeti fórumok, egynyelvû elektronikus szótárai és szinonima szótárai böngészésével töltötte idejét; tematikus szógyûjteményekkel ámította el tanárát, hiszen ilyesmikkel szakfordítók és tolmácsok dolgoznak általában. Mind elméleti, szakmai (pl. hangtan, ófrancia hangváltozások, nyelvészeti irányzatok) tudása, mind aktuális nyelvismerete ( a különbözõ stílusrétegek, afrikai francia, québec-i francia) életkorát messze meghaladó ismeretekrõl árulkodnak. Ezen tudásanyag birtokában vitathatatlanul Gábor a legjobb.
Nem hallgatható el, hogy német nyelvbõl 89%-os eredménnyel tett sikeres DSD vizsgát, mely igazolja felsõfokú tudását ebbõl a nyelvbõl is. Angolul egyedül tanult meg, saját bevallása szerint közel a franciáéval azonos szinten. Arról már csak csendben szólok, hogy svéd, spanyol, olasz, portugál és orosz glosszáriumok is forognak jegyzetei között, de a japán, mandarin és héber írásjelek is színesítik 18 éves mindennapjait, ha Európa már nem elég …

Gratulálunk Mészáros tanár úrnak és tanítványának ehhez a – „bélás történelmet író” – szép eredményhez.

Ez a kiváló versenyeredmény is – a sikeres DSD vizsgákkal, a német OKTV eredményekkel, az ECL és egyéb nyelvvizsgákkal együtt – bizonyítja a gimnáziumban folyó korszerû és hatékony nyelvoktatást.