2018. december 12. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2018     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

Hírek - Információk


NE SZÖVEGELJ! 2011. szeptember 27.
Az 1. forduló feladatai:
(A versenyen fordulónként csak egy mû kapcsán egy feladatot kell megoldani. Válaszd a kedvedre valót!)

Parti Nagy Lajos:
Sárbogárdi Jolán: A test angyala

Ezt a regényt (mely mindössze 100 oldal) kell elolvasnod a feladatok megoldásához.


1.feladat: Hogyan értelmezhetõ az író mûfajmegjelölése: HABSZÓDIA?

2. feladat: A regénybõl való részlet segítségével mutasd be, hogy az író milyen nyelvi eszközöket használ Sárbogárdi Jolán stílusának, értékrendjének közvetítése érdekében! Legalább négy elemet jellemezz! (További példákat hozhatsz a regény bármely részébõl!)
Ejtette le „állát” a Vezetõnõ, és összecsapta a kezét… De Margittay Edina sem külömben!
Szíve ekkor akkorát dobbant mint a kõ. Szinte még fel is sikított kicsit, és majdnem a tudatkiesésig „chómába” esett. De egy-két pillanat után megrázta magát és vérvörös zavarát leplezve a szobájába ment. És egész éjjel nem aludt a fel-alájárkálásától!

3. feladat:Kinek a mûvébõl valók a regényben szereplõ eltorzított idézetek? Hogy szólnak eredetileg?
a) Olyan pontosak vagyunk, ahogy a „Csillag ragyog az égen”. Persze csak így érdemes!
b) Ne csalfa vak reménykedj!
c) Ezután a szerelmes pár búcsút intve ép kezükkel és szemük tekintetével végre elvált, mint ágtúl a levél.
d) Ezzel elárultad a fogad fehérjét most és mindörökké! Hittem szép szavadnak, mégis megcsalál!
e) Edina lopva rámosolygott az utca színfoltjára az idõs hegedûs Bácsira, aki ma oly’ szokatlanul kezdte szép zene számait, s a „nyûtt vonót”
Varró Dániel: Sms-versek

1-6. feladat: Bármelyik sms-verssel kapcsolatban fogalmazd meg véleményedet arról, hogy:
Mitõl modern és mitõl mûvészi ez a vers?

7. feladat: Együttesen mind a hat versrõl írj véleményt! A cím:
Az sms-versek különlegessége és szépségesms #1#
azt írom + most 1 smsbe
hogy beléd vagyok kedvesem esve
vágyak dobálnak partra kivetnek
billentyûzárát oldd ki szivedneksms # 2 #
ó künn a hó a fákra es
máris hiányzol drága S
e szív csak érted esdekel
jó lesz beszélni este tel
a hó a szív oly olvadé
csókol körülkarolvasms # 3 #(a szerelem hálójában)
szívünk a gépek hálóján remeg
én Tom vagyok te Meg
bár csüggenénk a természet csecsén
én Tarzan te Jane


sms # 4 #
itt állok én e kerge hõs
kabátom vízlepergetõs
a szmájli számra ráfagyott
ha nem szeretsz hát ne szeress
ez itt csak egy teszt sms
hogy nyomkodom tehát vagyok


sms # 5 #
1 gondolat bánt engemet
kigomboljam az ingemet?
csupán ha gomb lesz 2 szemed
az én szemem pedig mit lát a luk
s magamra gombolhatlak általuk


sms # 6 #
hogy mondjam el milyen nagyon szeretlek én ha bakker
nem áll rendelkezésre több csak 160 karakter