2018. oktber 16. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2018     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

Hírek, Információk


Karácsonyi éneklés 2011. december 21.
A képek a hagyományos karácsonyi éneklésünkön készültek.

Részletek >>

Anna Maria Hábermann pályázati kiírás 2011. december 20.
PÁLYÁZAT A BAJAI III. BÉLA GIMNÁZIUM DIÁKJAI SZÁMÁRA

Hábermann Anna Mária pályázatot hirdet a bajai III. Béla Gimnázium diákjai számára testvére, Hábermann Tamás emlékére.


Téma: Baján és a város környékén élõ zsidók történetének feldolgozása, különös tekintettel a Ciszterci Gimnázium volt diákjainak sorsára a zsidóüldözés évei alatt.

A munkákat négy ösztöndíjjal jutalmazza, ezek összértéke 2000 euró.
A pályamunkák beadásának határideje: 2012. május 15.
A pályamunkák terjedelme: kb. 9000 leütés

A négy ösztöndíj megosztása:
- 1000 euró a legjobb pályamûvet benyújtó osztály számára
- 500 euró az elsõ helyezett diák számára
- 300 euró a második helyezett diák számára
- 200 euró a harmadik helyezett diák számára

Ötletek és javaslatok a kutatás elkészítésénél felhasználható forrásokhoz


A jelenlegi bajai III. Béla Gimnázium – régi neve „Ciszterci Gimnázium” onnan ered, hogy a XIX. század közepén a ciszterci rend tanárai vették át az iskola irányítását a ferences rendiektõl – fennállása alatt többszáz diák tanult a falai között, attól függetlenül, hogy milyen felekezethez tartoztak. Bár az iskola egy katolikus rend nevét viselte, ennek ellenére felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki beirakozhatott, legyen az római katolikus, református, görög katolikus, vagy zsidó.
Ezek az információk a III. Béla Gimnázium legfelsõ emeletén elhelyezett levéltárban olvashatók. Ugyanitt õrzik az osztálykönyveket, ahol az évek alatt idejáró diákok neve és osztályzatai szerepelnek. Minden tanítási év végén az iskola megjelentette A ciszterci rend bajai III. Béla Gimnáziumának évkönyvé-t, ahol felsorolásra kerültek a legjobb tanárok és diákok által végzett feladatok. Ez utóbbiak közül fõleg azok érdemeltek említést, akik a kultúra vagy más téren kimagasló eredményeket értek el.
A kutatás elsõ lépése éppen ettõl a levéltártól indulhatna; a tanulók itt számos, az iskola történetére vonatkozó adatot találhatnak. Felfedezhetik azt is, hogy sok zsidó származású és hitû fiú és lány tanult itt, mint bejárók, mint magántanulók.
A kutatás második lépése az lehetne, hogy a diákok felkutatják, mi történt a zsidó gyerekek nagy részével a fajüldözés évei alatt, az 1936-tól 1944-ig terjedõ idõszakban, majd a második világháború végeztével. A kutatást végzõk megtudhatják, hogy a fajüldözés mindenkit érintett, tekintet nélkül az egyének korára: a legidõsebbeket, mint például Hábermann Nándort, nagyapám testvérét, aki 1880-ban volt az iskola diákja, illetve a legfiatalabbakat, mint Tamás testvéremet, aki 1944 tavaszáig tanult itt.
A diákok válaszolják meg az alábbi kérdéseket: miért üldözték a zsidókat? Milyen törvények alapján hívták õket be munkaszolgálatra? Miért zárták gettóba? Hogy és hova deportálták õket? Mi várt rájuk? Hányan menekültek meg? És a megmenekültek közül (ha voltak) hányan tértek vissza Bajára? Hányan kerestek új hazát, messze Bajától és Magyarországtól? Mi lett a vagyonukkal? Fontos, hogy a diákok levonjanak tanulságot ezekbõl a tragikus történetekbõl, amelyeket csak részben okozott a háború.
A kutatások során a diákoknak alkalmuk lesz megtudni, hogy a Ciszterci Gimnázium számos zsidó tanulója akadémiai, tudományos és humanisztikus téren komoly karriert futott be. Közülük sok építészt, mérnököt, matematikust, fizikust, jegyzõt, ügyvédet, orvost, gyógyszerészt találunk, de voltak cukrászok, kereskedõk, fényképészek is (például a Lázár család, akiknek 1944-ig a bajai fõutcán, az akkori Eötvös utcában volt stúdiója).
Tehát a diákok feladata, hogy felderítsék ezeknek az embereknek az életútját.
Ezen kívül, ha jól tudom, a Szentháromság téren találhatók olyan, valamikor zsidó családok tulajdonát képezõ épületek, melyeket jótékonysági célból a városnak adományoztak. A családok megérdemlik, hogy megemlékezzenek róluk: ez is egy érdekes történet lehet. A diákok kutassák fel életútjukat: mindazokét, akik önkéntesen adományozták a javakat a városnak, valamint olyan zsidó származású emberekét, akikrõl utca vagy tér van elnevezve Baján. Válaszoljanak arra a kérdésre, hogy mivel érdemelték ezt ki.
A kutatás attól az emlékmûtõl is kiindulhat, amely a volt zsinagóga, a mostani könyvtár kertjében lett felállítva. Ez az emlékmû a bajai és a környékbeli zsidók nevét hordozza: ha a diákok ezt nyitott szívvel felkeresik, megérthetik, hogy milyen határtalanul nagy kutatási anyag áll rendelkezésükre!
Hasonló emlékmû található a szomszédos településeken: Jánoshalmán, Csátalján, Nagybaracskán, Bácsalmáson (Andor nagyapámat és Malvina nagyanyámat az itt található szörnyû gettóba hurcolták), valamint Bátmonostorban, Dávodon, Vaskúton, stb.
Szeretnék irodalmat is ajánlani a kutatáshoz; Randolph L. Braham kitûnõ mûvét 2007-ben Budapesten a Park Publishing kiadó jelentette meg 3 kötetben A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája címmel. A nagylélegzetû kiadvány 109-tõl 150-ig terjedõ oldalán olvasottakból a diákok megérthetik, hogy mi is történt a Bács-Kiskun megyei települések zsidóival 1944-ben (a könyv megtalálható a budapesti Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban és talán a nagyobb Alexandra könyvesboltokban is).
Fel szeretném hívni a figyelmet arra is, hogy Braham a mûvében olyan településeket is megemlít, amelyek most Szerbiához tartoznak, például Adát (Bécej) és Újvidéket. Ez utóbbi Giskan Malvina (Dr. Hábermann Andorné) nagyanyám családjának szülõhelye. 1942-ben szörnyû vérengzések színhelye volt ez a terület, és itt lelte halálát Malvina nagymama szinte minden testvére, és velük együtt fiaik, lányaik és újszülõtt unokáik. Ez is gazdag forrás a kutatáshoz!
Megemlítem Braham másik, 2 kötetes mûvét is, amelyet 1997-ben adtak ki A népírtás politikája: a Holokauszt Magyarországon címmel Budapesten, a Belvárosi Könyvkiadónál, de ez a mû kevésbé részletesen taglalja az eseményeket.
Ha valaki történelmi szempontból jobban el akarja mélyíteni a témát, akkor lépjen kapcsolatba a Magyar Országos Levéltárral, illetve a washingtoni USHMM-mel. Mindkét intézet a városi gettóba zárt bajai zsidókra vonatkozó ritka mikrofilmet õriz. A budai Várban található Magyar Országos Levéltár kutatótermébe látogatójegy szükséges, információt telefonon is lehet kérni a 12252844-es telefonszámon.
Mivel a kutatásban olyan drámai témát kell feldolgozni, amely többezer, brutálisan elhurcolt és halálraítélt embert érint, a pályamûvek értékelésénél figyelembe vesszük a történelmi tények helyes ismeretén túl a diákok empatikus hozzáállását is. Elfogadunk elbeszéléseket és dolgozatokat is.

A pályamûveket kérnénk Word formátumban az aladar1904@alice.it címre küldeni.

Mivel a magyar nyelvet csak kevéssé ismerem, ezért nem én fogom elbírálni a pályamûveket. A díjak odaítélésérõl
1) A pályamûveket beadó osztályok tanárai döntenek
2) Két általam választott, a III. Béla Gimnáziumtól független döntõbírával együtt

Mind a testvérem nevében ajándékozott könyvek, mind ez a pályázati kiírás abból a kívánságomból fakad, hogy - ha még nem lenne - az iskola helyezzen el egy emléktáblát a III. Béla Gimnázium bejáratánál, jól látható helyen, amellyel megemlékeznek a gimnázium minden zsidó diákjáról, akik a holokauszt áldozatai voltak.
(Szeretném, ha az iskola igazgatósága erre vonatkozóan határozatot hozna.)Milánó, 2011. december 11. Hábermann Anna Mária

Téli szünet 2011. december 20.
Téli szünet elötti utolsó tanítási nap 2011. december 21. (szerda)
Rövidített órák után közösen, a hagyományos KARÁCSONYI ÉNEKLÉSsel zárjuk a 2011- es évet.
Szünet utáni elsõ tanítási nap 2012. január 3. (kedd) A hét órarendje szerint.
Boldog ünnepeket, sikeres új évet kívánunk mindenkinek!

Gróf Koháry István megyei történelem verseny 2011. december 20.
A verseny második fordulójába jutottak:
Szilágyi Réka (11.B) és Mátrai József (11.C)
Felkészítõ tanárok: Dr. Mayer János, Réti Attila

Megyei történelem verseny 2011. december 20.
A verseny második fordulójába jutottak:
Amstadt Áron (10.A), Arnóczki Nándor (10.A) és Szalóki Orsolya (11.D)
Felkészítõ tanárok: Illésné Turai Zsuzsanna és Réti Attila

Diákmunka - ballada illusztrációja 2011. december 20.
Knetig Emõke és Ikladi Flóra (12.D) készítették Arany János: Ágnes asszony címû balladájához a következõ illusztrációt.

REGIONÁLIS OLASZVERSENY EREDMÉNYEI 2011. december 16.
Helye: KODÁLY ZOLTÁN KÉTTANNYELVÛ GIMNÁZIUM, PÉCS
Idõpontja: 2011. december 15.
12 iskolából kb. 200 versenyzõ vett részt.
A bélás diákok felkészítõ tanára: Illésné Turai Zsuzsanna
EREDMÉNYEINK
EGYÉNI KATEGÓRIÁK
 Nyelvhelyességi verseny
 ÉvfolyamHelyezésNévOsztály
 9-10. évfolyam1. helyezettRévfy Laura10.B
  2. helyezettNagy Judit10.A
  3. helyezettBorsos Petra10.A
 11-12. évfolyam
  1. helyezettViszmeg Ildikó11.A
  2. helyezettKling Eszter12.A
  3. helyezettSchmidt Orsolya11.B
 Élõbeszéd verseny
 ÉvfolyamHelyezésNévOsztály
 11. évfolyam2. helyezettFerencz Judit11.B
  3. helyezettSchmidt Orsolya11.B
 Egyéni ének
  2. helyezettKovács Norbert
gitáron kisérte Gelányi András
11.A
CSOPORTOS KATEGÓRIÁK
 Mûveltségi verseny (Olaszország földrajza és nemzeti parkjai
 2. helyezettArnóczki Nándor
Bogos Boglárka
Borsos Petra
Szûcs Alexandra
10.A

Junior Freshhh 2011. december 16.
A MOL által hírdetett on-line versenyben (matematika, fizika, kémia, biológia) a III. Béla Gimnázium Meg(b)õszültek nevû csapata (Szõts János, Nagy Tamás, Piukovics Péter 12.A) a 3. helyen végzett.

Prózafelolvasó verseny 2011. december 16.
Kiskunhalason, a II. Rákóczi Ferenc Mezõgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola által megrendezett KLASSZIKUS ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM prózafelolvasó verseny I. kategóriájában Regõs András (11.C) 1. helyezést ért el.
Mohai Aletta (8.A) különdíjat kapott.

Pilinszky díjasok 2011. december 09.
Az iskola tantestülete nagy örömmel fogadta a következõ hírt:

Elsõ ízben adták át Baján a Pilinszky-díjat. Jó okkal, hiszen a Pethõné Kõvári Andrea és Pethõ Attila is megkapta a kitüntetést a Bácskai Kultúrpalotában. A Pilinszky alapítvány a megyében élõ és dolgozó, közmegbecsülésre méltó pedagógusokat, írókat, költõket, mûvészeket és újságírókat díjazza évente.

Az ünnepségen Pintér Lajos költõ hangsúlyozta, külön öröm számára, hogy Baján, Bérczi László fotómûvész városában találkozhat a díjazottakkal. Ugyanakkor sajnálattal beszélt arról, hogy hiába élt 5 évig egy városban Pilinszky Jánossal, sosem találkozott vele személyesen.
Imre Károly, a megyei közmûvelõdési intézet igazgatója, az alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte: ez a díj nem jár pénzzel, az érték a mérték. Idén a bajai mûvész házaspár, Baget Iszkander fotómûvész és a Magyar Fotográfiai Múzeum (Kecskemét) kapott kitüntetést.
Az Ad Libitum kórus dallal köszöntötte az díjazottakat, elsõsorban a Pethõ házaspárt.
Forrás: www.baja.hu


Szívbõl gratulálunk valamennyi kolléga és a tanítványok nevében is!

OKTV - informatika 2011. december 09.
Az informatika OKTV programozás kategóriájában a 2. fordulójába jutott:
Szõts János 12.A

Felvételi tájékoztató - 6. és 8. évfolyamosoknak 2011. december 08.
A hat- illetve négyévfolyamos képzésbe jelentkezõk írásbeli vizsgára jelentkezésének határideje 2011. december 12.
Iskolánk a 2012-13-as tanévben 2 hatévfolyamos és 2 négyévfolyamos osztályt tervez indítani.
Részletes tájékoztatónkat a FELVÉTELI menüpont alatt találják meg az érdeklõdõk.

BÉLAP 2011. december 08.
Megjelent a BÉLAP legújabb száma.
A rendkívül gazdag tartalomból:
- A CARE konferenciáról; Választások, továbbtanulás; A gólyabál kulisszatitkai; Példaképeink - kik is õk?; A régi - új tablók; Interaktív tábla az iskolánkban; Szeptember 11. kicsit másképp; Marco Simonelli; Elkezdõdik a bélás foci HB, avagy útjára indul az EL és a BL; Mert sokan mondják: nem érdekel a divat!; Filmajánló - Tower Heist; Könyvajánló - Darren Shan: Város trilógia; Advent; A Barbie; Az új alkotmányról

Szép magyar beszéd - iskolai forduló 2011. december 08.
Helyezettek:
1. Karaszi Gabriella (13.E)
2. Dujmov Ljiljana (10.B)
3. Szõts János (12.A)

Cipõsdoboz akció 2011 2011. december 08.
Legyen a karácsony minden gyermeknek igazi ünnep!
Töltsön meg egy cipõsdobozt kedves és hasznos ajándékokkal!
Írja rá a dobozra, hány éves fiúnak vagy lánynak szánja. (Kérjük, gondoljanak a kamaszkorú gyermekekre is!)

Egy cipõsdoboznyi ajándék - a szeretet és együttérzés jelképe!!!

Leadás: iskola titkársága 2011. december 20-ig.

Részletek >>