2019. janur 20. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2019     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

Bayer József
BAYER JÓZSEF
(1851-1919)

Tanár, színháztörténész. 1862 és 1870 közt járt iskolánkba. Mindvégig osztálya legjobb tanulója volt. Több alkalommal kapott jutalmat, hetedikes korában  magyar irodalomból a legjobb tanulónak kijáró Vörösmarty ösztöndíjat nyerte el. Egy évvel később írta Arany János balladáinak széptani jellemzése és összehasonlítása népballadáinkkal című pályaművét, s ezzel egyetemi professzorra, Gregus Ágost dicséretét is kivívta.

Budapesti főgimnáziumi tanári állása mellett előbb a legkülönfélébb témákban cikkeket írt, majd színháztörténettel kezdett foglalkozni. A nemzeti játékszín története (1887) című könyve a legrégibb időktől 1837-ig követi nyomon a magyar színjátszás históriáját. Rendkívüli alapossága, megbízhatósága a mai napig nélkülözhetetlen forrás. Úttörő munkásságának eredményeit tíz évvel később A magyar drámairodalom története című művében közölte. Az új mű sok adattal egészítette ki az elsőt, s 1867-ig vitte tovább a magyar színjátszás történetét.

A tudományos életben elért rangját jelzi, hogy 1888-ban a Kisfaludy Társaság, 1889-ben a Magyar Tudományos Akadémia választotta tagjai sorába.

További műveit is a rendkívül adatgazdagság és precízség jellemzi. A Shakespeare drámái hazánkban (1909) feldolgozza a tejes magyar Shakespeare-irodalmat, és felsorol minden fordítást és csaknem minden magyarországi Shakespeare-előadást. Hasonló jellegű és értékű munka utolsó műve is, a Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodalmunkban (1912). Ugyanebben az évben a budapesti egyetem díszdoktorává avatják, 1913-ban pedig Baja város törvényhatósági testületének díszpolgárává választják.


Vissza a híres diákokhoz