2019. janur 20. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2019     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

Ferenczy József
FERENCZY JÓZSEF
(1855-1928)

Irodalomtörténész, író.

Kitűnően tanult, iskolánkba 1866-tól 1873-ig járt. Nyolcadik osztályosként nem találjuk nyomát az anyakönyvekben, valószínűleg előérettségit tett. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Párizsban és Berlinben végezte. Bölcsészdoktorátust szerzett.

Hazatérve tanári állást vállalt Fehértemplomon, 1883-ban a fővárosba költözött, ahol a Közoktatási Tanács jegyzője, majd titkára lett.

Írói pályáját publicisztikával kezdte. Műbírálatai, tárcái a legkülönbözőbb lapokban jelentek meg, többek között a Baja, Bácska és Délmagyarországi Lapok című, szűkebb hazájábanmegjelenő újságok is közölték írásait.

Munkássága igen sokrétű. Műfordítássokkal, eredeti művekkel is jelentkezett, de irodalomtörténeti értekezései a legjelentősebbek. A magyar hírlapirodalom története című tanulmányával elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Athenaeum-díját. A Petőfi Társaság tagjául választották. Sok értékes élet- és jellemrajzot írt Eötvös Józsefről, Kossuth Lajosról, Katona Józsefről, Tompa Mihályról. Emlékbeszéd Tóth Kálmán felett című műve iskolatörténeti vonatkozásban is említésre méltó. Napvilágot látott mintegy 30 füzetnyi ifjúsági írása és népies elbeszélése is.

1901-től nyugalomba vonulásáig a Budapesti Műszaki Egyetemen a magyar nyelv és irodalom nagy tekintélyű tanára volt.


Vissza a híres diákokhoz