2018. december 17. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2018     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

Tóth Kálmán
TÓTH KÁLMÁN
(1831-1881)

Költő, író, lapszerkesztő. Baja város országgyűlési képviselője.

1839 és 1845 között volt iskolánk növendéke. Harmadikos grammatista korában első eminens, de a többi osztályban is a legjobb tanulók közé tartozott.

Egy ideig papnövendék volt, majd jogot tanult. 1848 őszén a pesti Ludoviceum növendéke lett, s 1849 elején honvédhadnagyi rangban már a szabadságharc katonája.

A bukás után költőként ébresztgette a nemzeti önérzetet, ápolta a szabadságharc eszméit, a hősök emlékét. Nagy Ignác Hölgyfutár című lapjának segédszerkesztője lett. 1856-tól 1861-ig felelős szerkesztő.

1860-ban megindította a Bolond Miska című politikai élclapot. 1864-től a Fővárosi Lapok című szépirodalmi közlönyt szerkesztette. Művei - epikai és lírai költemények - sorra jelentek meg, drámáit a Nemzeti Színházban játszották nagy sikerrel.

Szülővárosa 1865-ben országgyűlési képviselőjévé választotta. Négy cikluson keresztül, 1878-ig harcolt a parlamentben a negyvennyolcas eszményekért és városa érdekeiért. Szerepe volt Baja törvényhatósági jogú várossá emelésében, iskolánk első államosításában, a bajai tanítóképző felállításában, a Ferenc-csatorna ügyében és a városnak az országos vasúthálózatba való bekapcsolásában.

A választási bukás siettette testi, szellemi leromlását. Ötvenedik életévében halt meg.

A fiára büszke város 1894-ben szobrot állított emlékére. Teret, utcát, középiskolát neveztek el róla.


Vissza a híres diákokhoz